SZKOLENIA IN COMPANY


ZASADY

Nie zajmujemy się sprzedażą programów edukacyjnych. Formuła prowadzenia nowoczesnych warsztatów szkoleniowych powoduje często zatarcie granicy między tradycyjnym myśleniem o szkoleniu, a usługą doradczą.

Dlatego też tworzymy systemowe i długofalowe programy współpracy z klientem. Chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów naszego Klienta, oferując mu pomoc nie tylko edukacyjną, ale także i doradczą przy analizie potrzeb szkoleniowych.

Podczas spotkania z Państwem wspólnie określamy cel naszej współpracy oraz dobieramy najbardziej efektywne metody pracy szkoleniowej, uwzględniające potencjał grupy, jak również praktyczne możliwości wykorzystania nabytych umiejętności.

Tworzymy program szkoleniowy w oparciu o zdefiniowane rzeczywiste potrzeby i oczekiwania.

Nasze podejście to modułowa konstrukcja szkoleń, co oznacza, że budujemy z klientem programy całkowicie odpowiadające jego potrzebom i oczekiwaniom. To, na co szczególnie chcemy zwrócić Państwa uwagę, to fakt, że uczestnicy naszych szkoleń podczas zajęć uczą się pożądanych zachowań zawsze w aktywny sposób, zostają wyposażeni w narzędzia z zakresu np. negocjacji czy komunikacji lub też zdobywają twardą, konkretną wiedzę np. z prawa pracy.

Rozumiemy specyfikę tematu i kształtujemy ją w zależności od charakterystyki grupy. Nasze szkolenia mają charakter warsztatów interakcyjnych kończących się konsultacjami. Podczas spotkań zajmujemy się konkretnymi problemami z jakimi spotykają się, bądź jakich obawiają się w przyszłości, nasi Klienci.

Naturalną kontynuacją naszych szkoleń jest pomoc przy wdrażaniu różnego rodzaju projektów i zmian organizacyjnych zachodzących w firmach. Pracujemy metodą doradztwa współuczestniczącego, polegającą na aktywnym udziale pracowników firmy w procesie wprowadzania zmian, przy merytorycznym i metodologicznym wsparciu naszych konsultantów.

Gwarancją najwyższej jakości szkoleń są nasi trenerzy, doświadczeni wykładowcy stale współpracujący z Centrum, prowadzący treningi w oparciu o własne autorskie programy szkoleniowe. Ich efektywność zapewniają oryginalne i aktywizujące metody dydaktyczne. Są to przede wszystkim: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne, analizy przypadków, trening video, kwestionariusze, techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, projektowanie, wykład ilustrowany, połączony z dyskusją kierowaną. Uczestnicy pracują w niewielkich grupach seminaryjnych. Pozwala to na wymianę doświadczeń, rozwiązywanie konkretnych problemów, a przekazywana wiedza jest łatwo „przekładana” do rzeczywistości.

Pracujemy siedem dni w tygodniu na terenie całej Polski, organizując i prowadząc szkolenia w czasie i miejscu najbardziej dla Państwa odpowiednim.

Różnorodność metod szkoleniowych oraz wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych to gwarancja skuteczności działania oraz racjonalizacja kosztów procesu doskonalenia Pracownika.