Regulamin Odpłatności za kursy i szkolenia


PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH

Specjalizując się w projektach „in company” podkreślamy zawsze, że główna ich wartość wynika z dostosowania programów i poziomu merytorycznego szkoleń do specyficznych potrzeb danej firmy i branży, poziomu przygotowania uczestników i posiadanych możliwości organizacyjnych. Dlatego też naszym partnerom korporacyjnym proponujemy procedurę „dochodzenia” do oczekiwanego kształtu szkolenia metodą kolejnych etapów, zapewniającą optymalne połączenie kompetencji przedstawicieli partnera z wiedzą i doświadczeniem naszych konsultantów. Prezentuje to wykres.

rysunek przygotowania i realizacji projektów