Regulamin Odpłatności za kursy i szkolenia


NASZA OFERTA

Centrum Projektów UE specjalizuje się w zakresie projektów ukierunkowanych na podnoszenie kapitału ludzkiego w tym w szczególności w projektach:
  • badawczych
  • edukacyjnych - szkoleniowych
  • innych projektów z szeroko rozumianej inwestycji w zasoby ludzkie;


  • Nasza oferta obejmuje
  • Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych;
  • Doradztwo w zakresie opracowywania wniosków aplikacyjnych oraz wymaganej dokumentacji dołączanej do wniosku;
  • Doradztwo w zakresie planowania, zarządzania oraz realizacji projektów edukacyjnych;
  • Doradztwo w zakresie projektowania budżetu oraz prawidłowego rozliczania projektu zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków;
  • Doradztwo w zakresie opracowywania struktur i systemu zarządzania projektem dla indywidualnego podmiotu oraz partnerstw;
  • Konsultacje w zakresie wymogów formalno – prawnych wraz z opracowaniem wzorcowej dokumentacji realizacji projektu.