DOKUMENTY PRAWNE


Instytut Animacji i Nowych Mediów, dostrzegając rolę i znaczenie nowych mediów w komunikacji społecznej, jest otwarty na współprace z mediami. Poza komunikatami rozsyłanymi do PAP i redakcji mediów papierowych, radiowo-telewizyjnych oraz elektronicznych jesteśmy otwarci na bezpośrednie kontakty z mediami.

W razie pytań, problemów, potrzeby wsparcia eksperckiego w zakresie spraw szeroko rozumianego bezpieczeństwa prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Instytutu przy ul. Dereniowej 52/54 lub o kontakt mailowy i telefoniczny.

Tel.:     022-855-49-16
numery wewnętrzne:
  • 101 (sekretariat);
  • 104 (dział promocji)

mail:    info-san@wszp.edu.pl