SZKOLENIA IN COMPANY


ETAPY REALIZACJI SZKOLENIA

ETAP 1 - Analiza potrzeb szkoleniowych
W tym celu spotykamy się z Państwem, aby dowiedzieć się jak realizowana jest polityka personalna, jakie zadania stawiacie Państwo przed swym zespołem lub też jakie problemy chcielibyście Państwo rozwiązać. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z Państwem, uczestnikami szkolenia, jak również naszych obserwacji, przygotowujemy projekt szkolenia, który przedstawiamy Państwu do akceptacji. Zawarte w naszej ofercie programy szkoleniowe stanowią jedynie bazę, tzw. podstawowe klocki, z których budujemy programy w pełni odpowiadające klientowi.

ETAP 2 - Prowadzenie szkolenia
Szkolenia łączą w sobie doświadczenia takich dziedzin jak zarządzanie, psychologia, socjologia, ekonomia, nacisk położony jest na rozwiązywanie konkretnych problemów. Dzięki doświadczeniu naszych konsultantów i trenerów w nowoczesnym nauczaniu, otrzymacie Państwo program, który nie tylko będzie podnosił kwalifikacje Państwa pracowników, ale również konsolidował ich jako zespół, ucząc technik zespołowego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji oraz twórczego myślenia i działania. Materiały szkoleniowe, które otrzymują od nas uczestnicy, są pełnym kompendium wiedzy z zakresu szkolenia.

ETAP 3 - Po zakończeniu szkolenia
Po zakończeniu szkolenia kontaktujemy się z Państwem, by w formie raportu przekazać nasze spostrzeżenia, zdać relację z osiągniętych wyników i przedstawić propozycję dalszej współpracy. Stworzony przez nas system ewaluacji szkoleń pozwala nam na precyzyjną diagnozę stopnia przyswojenia wiedzy i umiejętności przekazanych na szkoleniach, przede wszystkim zaś, zmierzenie poziomu ich efektywności w odniesieniu do przyjętych założeń i celów Firmy.

Ewaluacja efektywności szkoleń dokonywana jest nie tylko tuż po ich zakończeniu, ale może zostać przeprowadzona na specjalne życzenie Klienta po upływie kilku miesięcy od szkolenia (ocena odroczonych efektów).

Po przeprowadzeniu oceny efektywności szkolenia przygotowujemy raport, w którym pierwszą część stanowią dane podstawowe tzn. informacje o programie i celach mu postawionych, o trenerach, o przebiegu zajęć, zamieszczamy wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestników i ewentualnych testów sprawdzających wiedzę i umiejętności grupy przed lub po szkoleniu, zawsze załączamy komplet materiałów szkoleniowych. W drugiej części raportu określamy kierunki i obszary wymagające dalszej pracy oraz zawierający propozycję szkoleń uzupełniających lub pogłębiających daną problematykę.