kontakt    

Instytut


KIM JESTEŚMY

Akademickie Centrum Szkoleniowo Doradcze HR Konsultor jest jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie i powstało na bazie kilkuletnich doświadczeń Uczelni na styku nauki i gospodarki.

Jesteśmy organizacją „non profit”, którą tworzy grupa osób o dużej wiedzy i doświadczeniu zawodowym zdobytych w pracy naukowo-dydaktycznej oraz w pracy zawodowej i szkoleniowej prowadzonej w formie własnych firm oraz we współpracy z renomowanymi firmami szkoleniowo-doradczymi krajowymi i międzynarodowymi.

Naszymi wartościami są :wiedza- kompetencje- doświadczenie; naszą dewizą: kreatywność i elastyczność; a naszym celem: obustronna satysfakcja i zadowolenie ze współpracy.

Pracujemy z klientami z różnych branż, z pracownikami wszystkich szczebli organizacji od wyższej kadry menedżerskiej po pracowników front-line.