DORADZTWO


Doradztwo Prawne:
 • prawo gospodarcze
 • prawo upadłościowe
 • prawo spółek handlowych
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • bezpieczeństwo  i higiena pracy
 • spory gospodarcze
 • procesy naprawcze i upadłościowe
 • likwidacja firm
 • przekształcana kapitałowe
 • obrót podmiotami gospodarczymi
 • obrót udziałami i akcjami spółek
 • szkolenia z zakresu prawa pracy
 • szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego

Doradztwo gospodarcze
 • zakładanie firm
 • przekształcania firm
 • programy naprawcze i restrukturyzacji
 • badania i analizy marketingowe
 • biznes plany i programy marketingowe
 • studium wykonalności
 • audyt
 • analizy ekonomiczne i finansowe
 • due dilligence
 • wycena przedsiębiorstwa
 • systemy zarządzania jakością
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielami, bankami, dłużnikami oraz kontrahentami

Doradztwo personalne
 • rekrutacja  i deployment
 • outsourcing i outstanding
 • elastyczne i niestandardowe formy zatrudnienia
 • badanie i bilans kompetencji
 • audyt personalny
 • systemy wynagradzania i systemy motywacyjne
 • wartościowanie pracy
 • oceny okresowe
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • szkolenia in company
 • corporate learning
 • szkolenia w zakresie umiejętności osobistych
 • szkolenie trenerów wewnętrznych
 • badania satysfakcji pracowniczej

Doradztwo finansowe
 • audyt finansowy i księgowy
 • faktoring
 • zarządzanie wierzytelnościami
 • pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania
  + Private equity
  + Venture Capital
  + Kredyty i pożyczki
  + Leasing
  + Poręczenia
 • dotacje unijne: projekty inwestycyjne oraz szkoleniowo-doradcze
  + wybór programów,
  + dokumentacja,
  + studium wykonalności
  + zarządzanie projektem
  + rozliczanie projektów

Doradztwo zarządcze
 • analiza strategiczna
 • strategie rozwoju
 • analiza struktury organizacyjnej
 • audyt stanu organizacji
 • analiza i diagnoza głównych przebiegów biznesowych
 • przekształcanie struktury organizacyjnej
 • wdrażanie procesów zarządzania jakością
 • szkolenia w zakresie umiejętności menedżerskich
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie projektami
 • prowadzenie inwestycji
 • rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie finansami
 • coaching i umiejętności trenerskie
 • analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • etyka i etykieta biznesowa
 • badania i analizy rynku i opinii publicznej
 • komunikacja społeczna- wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Doradztwo informacyjne
 • audyt systemu informacyjnego
 • audyt systemu informatycznego i struktury informatycznej
 • wywiad gospodarczy i ochrona przed infiltracją
 • ochrona informacji prawnie chronionych
 • wybór rozwiązań informatycznych