DORADZTWO


Biuro Doradztwa Gospodarczego WSZP (ADVANTAGE)  działa od października 2001 roku. Biuro zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem gospodarczym, świadcząc swoim klientom kompleksowe usługi konsultingowe od diagnozy stanu organizacji, poprzez stworzenie planu zmian, pomoc w pozyskaniu źródeł finansowania aż do wdrożenia zmian wraz ze szkoleniami pracowników i kadry zarządzającej.

Atutami Biura są:
 • szeroki i kompleksowy zakres usług,
 • doświadczenie oraz potwierdzone referencjami sukcesy naszych trenerów i doradców
 • połączenie praktyki z najnowszymi osiągnięciami nauki
 • poparcie wiedzy praktycznej i teoretycznej rezultatami prowadzonych – własnych badań społeczno-rynkowych

Biuro Doradztwa Gospodarczego ADVANTAGE to:
 • wiedza i doświadczenie przekładające się na sukces naszego klienta
 • lojalność wobec Zleceniodawcy
 • gwarancja poufności informacji i danych Zleceniodawcy
 • najwyższa troska o interes Zleceniodawcy

Nasza wizja:
 • chcemy być najlepszym partnerem naszych Klientów oferując innowacyjne a jednocześnie sprawdzone usługi i rozwiązania które pomogą im w osiąganiu sukcesów rynkowych
 • chcemy być dla naszych Klientów partnerem strategicznym, albowiem jako Uczelnia działając w ramach programu nauka dla gospodarki – rozumiemy a nawet wyprzedzamy potrzeby naszych Klientów i wykorzystujemy naszą wiedzę do tworzenia długofalowych sukcesów
 • chcemy zapewnić naszym klientom sukces co możemy zrealizować posiadając kompleksowe a zarazem unikalne kompetencje z wielu obszarów zarządzania i funkcjonowania biznesu.
 • doradzamy tylko w tych dziedzinach i obszarach biznesu na których się znamy

Obszary działalności:
 • doradztwo prawne
 • doradztwo gospodarcze
 • doradztwo personalne
 • doradztwo finansowe
 • doradztwo zarządcze
 • doradztwo informacyjne

Posiadane certyfikaty:
 • agencji pośrednictwa pracy – 995/1
 • agencji doradztwa zawodowego – 995/2
 • agencji doradztwa personalnego – 995/4
 • firmy szkoleniowej - nr 2.14/00094/2006